Skip to content

Avisos legals

Aquests avisos legals són aplicables a qualsevol usuari que accedeixi al lloc web www.barocchetto.cat . En compliment de la normativa aplicable vigent l’informem del següent:

1. Identificació del titular del lloc web:

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), s’exposen les següents dades identificatives del titular del lloc web:

RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L.
NIF: B-65036659
Carrer de Sant Just, 8. 08500 -Vic
Telèfon: (34) 649682988
Correu electrònic: contacte@barocchetto.cat

2. Regles o condicions d’ús del lloc web.

a) L’accés a la web és lliure i gratuït, tot i que està condicionat a l’acceptació expressa i a l’estricte compliment dels presents avisos legals per part de l’usuari.
b) L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents avisos legals, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il•lícits, sent contraris a aquests avisos legals, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.
c) Tenint en compte l’apartat anterior, serà responsabilitat de l’usuari, l’accés o utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades; podent comportar l’adopció per part de RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets i obligacions.

3. Funcionament del lloc web.

a) RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. vetllarà pel bon funcionament del lloc web així com d’aplicar les mesures de seguretat adients i dins de les seves possibilitat i l’estat de la tècnica, per tal de que sigui un lloc fiable i reduir al mínim els possibles errors.
b) No obstant, RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del lloc web, l’absència d’errors en els continguts, l’absència de virus i/o demés components, la impossibilitat de vulnerar la seguretat del lloc, el mal rendiment dels continguts i/o els danys o perjudicis que causi a sí mateix, un tercer o qualsevol persona que infringeixi el bon ús del lloc web.
c) RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, l’accés o ús del lloc web, de forma temporal o permanent, així com la descàrrega del contingut i ús dels serveis del lloc web, amb o sense autorització prèvia. En cap cas l’usuari podrà exigir indemnització per aquest motiu
d) En cas que l’usuari detecti alguna incidència o error en el funcionament de la pàgina web es demana que ho comuniqui a través del correu contacte@barocchetto.cat

4. Protecció de dades.

Totes les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb la Política de Privacitat que l’usuari haurà d’acceptar de forma expressa. Així mateix, també disposa de una política de cookies que li permetrà gestionar-les i desactivar-les si l’usuari així ho considera.

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Qualsevol conflicte o problema d’interpretació derivat d’aquests avisos legals o l’ús del lloc web es regirà pel que disposen les lleis espanyoles. Així mateix, en cas que la normativa vigent permeti la selecció del tribunal es sotmetran sempre a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

6. Altres consideracions.

RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. es reserva el dret a modificar els presents avisos legals, sense que sigui requisit previ l’acceptació expressa per part de l’Usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l’Usuari haurà de cessar en l’accés i/o utilització del Lloc Web i dels Serveis.
RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. informa que podrà posar en coneixement de les autoritats corresponents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués la sospita de la comissió d’algun delicte.
Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Avisos Legals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas haurà de substituir-se la mateixa per una que preservi els efectes perseguits pels Avisos Legals.

7. CONDICIONS DE COMPRA.

Els usuaris de la plataforma de RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. han d’ésser majors d’edat i tenir capacitat legal per a realitzar contractes.

Llegeixi amb detall les condicions de compra abans de realitzar qualsevol comanda online a través de la plataforma de RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L.. Aquestes condicions de compra s’apliquen a qualsevol compra realitzada a través de la web www.barocchetto.cat
Per qualsevol incidència o consulta relacionada amb les comandes es pot posar en contacte a través de contacte@barocchetto.cat

7. CONDICIONS DE COMPRA.

Els usuaris de la plataforma de RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. han d’ésser majors d’edat i tenir capacitat legal per a realitzar contractes.

Llegeixi amb detall les condicions de compra abans de realitzar qualsevol comanda online a través de la plataforma de RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L.. Aquestes condicions de compra s’apliquen a qualsevol compra realitzada a través de la web www.barocchetto.cat
Per qualsevol incidència o consulta relacionada amb les comandes es pot posar en contacte a través de contacte@barocchetto.cat

7.1. PROCÉS DE COMPRA.

Pel procés de compra l’usuari ha d’accedir a www.barocchetto.cat on pot comprar els productes i serveis del nostre WEB a través d’un compte creat amb antelació o sense registrar-se. Si accedeix com usuari registrat, ha d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya que va facilitar al registrar-se.

L’usuari triarà els productes que desitgi amb totes les variants que se l’hi demanin de cada producte, un cop hagi triat tots els productes desitjats, ha de marcar la casella ¨Finalitzar la compra¨, i apareixerà una pantalla amb tots els productes triats, el preu IVA i  despeses incloses. En aquesta pantalla es on l’usuari ha d’introduir el cupó d’oferta si en disposa.

Si hi hagués algun problema de disponibilitat d’algun producte, ens posaríem en contacte amb l’usuari per oferir-li el canvi per un altre producte, un val per una propera compra o la devolució de l’import del producte.

A la pàgina de ¨Finalitzar la compra¨, l’usuari haurà de triar el dia i l’hora de recollida o de repartiment de la comanda, però el temps estimat de recollida o lliurament de la comanda, pot estar afectada per causes alienes a Resturadors del Call Nou, S.L.

L’usuari ha de facilitar totes les dades marcades com obligatòries al formulari de finalització de comanda, ja que aquestes dades son imprescindibles per poder tramitar la comanda, per tant si les dades no son correctes no es tramitarà la comanda.

A la pàgina de “Finalitzar la compra” l’usuari haurà de confirmar els productes comprats, els preus i les ofertes. Un cop confirmada la comanda, Restauradors del Call Nou, S.L. enviarà un correu electrònic amb l’albarà de confirmació de la compra.

7.2. ENTREGUES.

Durant el procés de comanda l’usuari podrà triar si recollirà la comanda a l’establiment o voldrà rebre-la a domicili indicant una adreça real i certa. En cas que l’adreça no existeixi o sigui falsa es procedirà a la cancel·lació de la comanda.
LIMIT TERRITORIAL D’ENTREGA: El servei d’entrega es realitza a Vic, Gurb, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga.

7.3. PAGAMENT.

El pagament es farà mitjançant targeta bancària, de crèdit o de dèbit, i el pagament es farà efectiu en el moment en que es finalitzi la comanda a través de la plataforma bancària de pagament Redsys la qual disposa de la garanties de seguretat adients per garantir la protecció del pagament i les dades.
Alternativament es podrà realitzar el pagament en efectiu al rebre la comanda o  mitjançant la recepció d’un SMS al telèfon mòbil indicat a través del qual es podrà formalitzar el pagament una vegada validat a través de l’aplicació de l’entitat bancària del comprador.
Si necessita factura es pot posar en contacte amb nosaltres a contacte@barocchetto.cat

7.4. CANCEL·LACIÓ DE COMANDES.

Un cop formalitzada la compra a través de la nostra web, no serà d’aplicació el dret de desistiment d’acord a l’article 102 b) de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que determina que ‘el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa’.
Les comandes realitzades amb més d’un dia d’antelació a la data d’entrega, podran ser cancel·lades per l’usuari, com a màxim el dia abans de la data d’entrega. Una vegada tramitada la cancel·lació es procedirà al reemborsament en el termini màxim de 14 dies amb el sistema de pagament utilitzat pel comprador.

7.5. PROTECCIO AL COMPRADOR.

RESTAURADORS DEL CALL NOU, S.L. és partidari de resoldre qualsevol problema o reclamació directament amb els nostres clients, per això, qualsevol reclamació es podrà dirigir a contacte@barocchetto.cat per tal que plantegi la problemàtica i se li doni una resposta el més aviat possible.

No obstant, la normativa europea exigeix a totes les botigues de comerç electrònic (ecommerce) que s’inclogui l’enllaç a la plataforma europea per a la resolució de conflictes d’ecommerce la qual es posa a disposició dels compradors a continuació: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Product has been added
Cart ( items)

No products in the cart.

Explore Food Items